Sveab reparerar järnvägsbro vid Byske älv

Järnvägsbron över Byske Älv vid Myrheden kräver underhåll. Foto: Sveab

Järnvägsbron över Byske Älv vid Myrheden är en bågbro av betong som färdigställdes 1941 och behöver underhållas. Sveab Järnväg har nu fått i uppdrag att reparera bron innebärande betongreparation av pelare och kantbalk samt ommålning av räcken och lager.

Bågen har en spännvidd av 39,2 meter och den totala längden är 59,6 meter. Beställare är Trafikverket och anbudssumman är cirka sex miljoner kronor