SVEAB Järnväg bygger gångbro över Växjö station

SVEAB ska byta gångbron i limträ över Växjö station. Foto: SVEAB

SVEAB järnväg har fått i uppdrag att byta gångbron i limträ över Växjö station. Gångbron är cirka 80 meter lång och sträcker sig över fyra spår. Den gamla gångbron ska demonteras innan den nya kan lyftas på plats.

Arbetet innebär betongarbeten, stålarbeten, pålning, elarbeten och träarbeten i spårmiljö på stationsområdet i Växjö. Ett uppdrag för SVEAB Järnväg som är specialister på att arbeta säkert i spårnära miljö. Arbetet beräknas färdigställt innan årsskiftet 22/23.