Sveab Järnväg köper Raildiggers

Affär som ger skjuts åt Sveab Järnvägs tillväxt. Foto: Sveab

Sveab Järnväg och Raildiggers har slutit ett avtal innebärande att Sveab Järnväg förvärvar majoriteten av aktierna i Raildiggers.

– Jag är mycket glad att vi nått den här uppgörelsen. Förvärvet av Raildiggers är ett naturligt led i Sveab -koncernens övergripande strategi och målsättning att fortsätta växa inom såväl anläggning som järnväg och jag ser fram emot fler liknande affärer i framtiden, uppger Tobias Andersson, Sveabs koncernchef.

– Affären kommer att ge ytterligare skjuts i Sveab Järnvägs tillväxt med en utökning av kunniga medarbetare och maskiner inom kanalisation och markarbeten i spårnära miljö" säger Johan Ahlqvist, vd i Sveab Järnväg.

Sebastian Hartman blir fortsatt kvar som delägare och vd i Raildiggers och kommenterar affären: "Med Sveabs resurser skapas goda förutsättningar för att fortsätta Raildiggers fina tillväxt och utveckling.