Arbetet med att elektrifiera järnvägen till Gävle hamn pågår

Under arbetet på Gävle godsbangård är en östra järnvägsövergången på Näringen är fortsatt avstängd. Foto: Trafikverket

Arbetet för att elektrifiera järnvägen på Näringen fortsätter och Trafikverke har startat elektrifieringen av befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till Gävle hamn. Hösten 2020 tog Trafikverket ett nytt inriktningsbeslut för ny spåranslutning över Näringen, etapp 3.

Nästa skede blir att utreda och planera för en ny järnvägsplan samt starta upp en planprocess med samråd. Beslutet möjliggör en koppling av hamnspåret till ett framtida triangelspår mot Bergslagsbanan och nya Ostkustbanan norrut. Även en direktanslutning i södergående riktning på Ostkustbanan.

Tills den nuvarande godsbangården flyttas kommer det att krävas tågvändning mot Bergslagsbanan. En långsiktig ambition att skapa en direktanslutning även till Bergslagsbanan. I pågående projekt dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Kringlan har man en framtida koppling i åtanke.

Elektrifieringen av befintligt järnvägsspår över Näringen görs för att skapa smidigare och miljövänligare godstransporter till och från Gävle Hamn. Man slipper byten från ellok till diesellok på godsbangården. En enkelresa till hamnen blir dessutom 30 till 45 minuter snabbare.