Signalställverken runt Gällivare moderniseras

Mats Fredriksson är projektledare för arbetet. Foto: Trafikverket

I Gällivare har en omfattande modernisering av signalställverken gjorts mellan den 13 och 16 juni. Då kopplades ett förberedande mellansteg med ATC in för att banan vägen för nya signalsystemet ERTMS. Arbetena har pågått under vintern. Nya teknikhus och teknikskåp har kommit på plats. Nya isolerskarvar och signaler har placerats längs spåren och kanalisationsarbeten har utförts.

x

Arbete pågår. Jan Olsson, Infranord och Joakim Lindberg, RM Signal. Foto: Trafikverket

– Arbetena och inkopplingen har utförts enligt plan, och vi är nöjda med alla inblandade parters insatser, där flera entreprenörer ingår, säger projektledare Mats Fredriksson. Den stora utmaningen för oss som för många andra har varit Covid 19. Vi har samlat mycket folk på en liten plats, men med hjälp av en omfattande riskanalys med våra entreprenörer har vi fått klart allt i tid, säger Mats Fredriksson.

Ställverken som körs med ATC har beteckningen 95, och berör driftplatserna Gällivare, Koskoskulle, Aitik och Koujevaara.