Västlänken får ballastfritt spårsystem

Vigier Rail har lång erfarenhet av ballastfritt spår. Foto: Sonneville LVT.

Den upphandling som gjorts för att få leverans av ett ballastfritt spårsystem till Västlänken är nu klar. Det företag som vann upphandlingen av de ballastfria spåren till Västlänkens tunnel är Vigier Rail. Vigier Rail är en stor leverantör med lång erfarenhet av ballastfritt spår. Det blir alltså de som levererar spåren som ska läggas i Västlänkens tunnel. 

x

Företaget producerar slipersblock som installeras i en betongplatta som de marknadsför under namnet LVT. Västlänken väljer att använda sig av ett så kallat ballastfritt spår, för att minska behovet av spårrelaterade underhållsåtgärder. Detta ballastfria spår är också känt under namnet Sonneville LVT.