Reparerar tre kilometer tågräls efter urspårning

Omfattande reparationsarbete mellan Sollentuna och Häggvik, Foto: Trafikverket

Nu pågår ett omfattande reparationsarbete på järnvägssträckan mellan Sollentuna och Häggvik, norr om Stockholm. Anledningen är att det godståg som spårade ur vid Häggviks station orsakade stora skador på järnvägsanläggningen.

– Under de närmsta 10 veckorna kommer vi därför att arbeta dygnet runt med att reparera de skador som urspårningen orsakat, både på räls, järnvägsanläggning och intilliggande spår. Totalt rör det sig om närmare tre kilometer tågräls som behöver bytas ut och ersättas med ny. Och delar av reparationsarbetet kommer att innebära buller som kan upplevas som störande, berättar Ulf Halvarsson, projektledare på Trafikverket.

Efter att godståget bärgats genomfördes flera utredningar och besiktningar av skadeläget och nu pågår arbetet med att riva de trasiga delarna av anläggningen. Därefter startar arbetet med att bygga det nya spåret vilket uppskattas ta cirka fem veckor. Slutligen utförs spårriktningsarbetet vilket tar ungefär en vecka, därefter kan tågtrafiken återupptas i full kapacitet igen.

– För att underlätta för pendeltågstrafiken arbetar Trafikverket för att så snabbt som möjligt kunna öppna det ena av de två spår som skadades. Det innebär att norrgående pendeltåg kommer att kunna kunna stanna på samtliga stationer men i södergående riktning kommer pendeltågen inte kunna stanna vid Häggvik och Sollentuna, säger Ulf Halvarsson.

När Trafikverket påbörjar arbetet med att bygga de nya spåren kommer stora delar av arbetet att utföras nattetid. Det gör man främst av säkerhetsskäl, eftersom då är tågtrafiken avstängd.