EU finansierar snabbare järnväg mellan Helsingfors och Riihimäki

Rangerbangården vid Riihimäkis järnvägsstation. Foto: Wikimedia, kredit: ABC10

Järnvägsprojektet Helsingfors–Riihimäki syftar till att förbättra främst trafikplatsernas funktionalitet och genom byggandet ett tilläggsspår mellan Ainola och Purola. För närvarande pågår etapp 1. Projektet finasieras av Europeiska Unionen.

Dessutom avser man att flytta godstrafiken till egna spår avskild från persontrafiken. De viktigaste trafikplatserna omgestaltas så att man kan köra snabbare genom dem, vilket  förbättrar trafikledningen och -styrningen.

Målet är alltså att minska störningskänsligheten på den livligt trafikerade bansträckan och göra trafikeringen flexiblare. Dessa åtgärder gör det möjligt att förbättra punktligheten i tågtrafiken.

Byggnadsentreprenaderna i den första etappen av projektet påbörjas 2016. Enligt den nuvarande uppskattningen färdigställs den första etappen helt och hållet 2020.
För den andra etappen av projektet Helsingfors–Riihimäki görs som bäst en utredningsplan. ).

Kostnaderna för de arbeten som ingår i den första etappen beräknas vara 150 miljoner euro.