Genomför största spårbytet i Dalarna på många år

Spårbyte är en stor teknisk apparat. Foto: Arkivbild/Trafikverket

Nu inleder Trafikverket det största spårbytet i Dalarna på många år. Under fem veckor ska spåren mellan Avesta-Krylbo och Hedemora station bytas ut, vilket medför ökad kapacitet och kvalitet för resenärer och godstransportörer. Ett kilometerlångt spårbyteståg anländer till Avesta-Krylbo.Att genomföra ett spårbyte är en stor teknisk apparat som kräver omfattande maskinresurser och personal.

Med start den 10 augusti och fem veckor framåt ska 21 kilometer spår bytas ut på Dalabanan, med start strax norr om Avesta-Krylbo station. Slutdestinationen är i höjd med infarten till Hedemora station. Arbetet innebär att räls, slipers, makadam och växlar byts ut mot nytt material. Spårbytet är en av de mer omfattande förbättringarna som sker på Dalabanan. Nya spår minskar driftstörningar och skapar en mer robust och pålitlig järnväg.

Samtidigt som spåren byts ska en ny järnvägsbro byggas över Sätervägen i Solvarbo. Det nuvarande spåret närmar sig sin tekniska livslängd och risken för trafikstörningar ökar. Spårbytet ger en mycket mer driftsäker anläggning. När arbetet är färdigt i mitten av september får tågresenärerna en smidigare resa på sträckan. I Snickarbo och Hedemora placeras nya spårväxlar som ger kortare mötestider för tåg som möts.  Resenärerna får då kortare väntetider vid stationerna. Under arbetet är järnvägssträckan mellan Avesta och Borlänge avstängd för tågtrafik.