Bayersk tågoperatör börjar testa Alstoms nya Coradia Lint

Alstoms Coradia Lint 41 med en ny framdel. Bild: Alstom

Alstom har levererat de första nya pendeltågen av typ Coradia Lint till bayerska Oberlandbahn (BOB) inför planerad testserie inom tågoperatörens linjenät. Den totala beställningen uppgår till 31 enheter.

Lint-tågen kommer att ersätta äldre pendeltåg från och med juni 2020. Sex ytterligare fordon kommer att introduceras i december 2020.

BOB beställde de första 25 fordonen i december 2018, innan de utnyttjade en option i maj 2019 för beställning av ytterligare sex tåg. Tågen köptes av Bavarian Railway Company (BEG), som planerar, finansierar och kontrollerar regional -och tunnelbanetrafik i Bayern.

De 31 identiska fordonen kan sättas ihop allt efter behov, vilket ökar flottans flexibilitet, förbättrar kapaciteten och tillåter ytterligare kopplingar.