Alstom utrustar ytterligare 19 ICE-höghastighetståg med ETCS

Monteringen görs inom ramen av ett uppföljningskontrakt för ICE 1, av vilket Alstom redan hade ombyggt 39 tåg för idrifttagning av höghastighetslinjen VDE 8, som förbinder Berlin och München. Sedan öppningen av höghastighetslinjen har passagerarantalet där mer än fördubblats. Foto: Deutsche Bahn

Alstom har mottagit en order av Deutsche Bahn AG (DB) att installera ytterligare 19 ICE1-höghastighetståg med de nyaste ETCS signalstandard. Arbetet, värt mer än 10 miljoner euro, beräknas bli klart i september 2021.

Avtalet inkluderar utveckling, design och tillverkning av det digitala signalsystemet ETCS Level 2 Baseline 3 samt dess installation, anslutning till befintliga tågkontrollsystem och driftsättning. Det nya systemet kommer att säkerställa en kontinuerlig kommunikation mellan fordonet och spåret.

Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera Alstom-anläggningar, däribland Berlin, Braunschweig (installationsdesign och projektledning), Charleroi, Belgien (produktutveckling, validering och montering för ETCS) och Lyon / Villeurbanne, Frankrike (tillverkning av komponenter). Konvertering och återupptagande av fordonen kommer att genomföras vid ICE-anläggningen i Hamburg-Eidelstedt.