Järnvägen mellan Sundbyberg och Jakobsberg åter öppnad

Trafiken på Mälarbanan i gång. Foto: Trafikverket

Nu är Trafikverket klara med sommarens avstängning av Mälarbanan. Sedan den 5 juli har järnvägssträckan Sundbyberg och Jakobsberg varit avstängd men nu går tågen igen.

De stora arbetena man utförde under avstängningen var att bygga färdigt de två sista spåren mellan Spånga och Barkarby. Nu är alla fyra spår på plats. Senare under hösten 2019 planeras alla spår att tas i drift.

Under avstängningen utfördes främst olika arbeten på sträckan mellan Spånga och Barkarby: Man utförde följande arbeten:

  • Kapade och flyttade de befintliga spåren.
  • Kopplade ihop befintliga spår med de nya spåren som vi byggde under våren.
  • Flyttade kontaktledningen till det slutliga läget och monterade nya signaler.
  • Grävde och la dräneringsrör.
  • Frstärkte marken för att kunna bygga klart bullerskyddsskärmen.
  • Byggde klart undertaket på plattformen på Spånga station.
  • Testade signalanläggningen på hela sträckan.

Andra arbeten som utfördes under avstängningen:

  • Norr om Barkarby station monterades skyddsportaler över järnvägen. Detta gjordes för kunna bygga en del Veddestabron utan att störa tågtrafiken.
  • Ma provborrade i spårområdet mellan Sundbyberg och Spånga för att undersöka marken.
  • Flera underhållsarbeten utfördes på sträckan.