Spåren på plats i Klostergården och Flackarp

Snart rullar tågen som vanligt igen mellan Malmö och Lund. Foto: Trafikverket

Nu har halvtid passerats i tågstoppet Malmö–Lund och i helgen riktades de nybyggda spåren i Klostergården och Flackarp. Snart öppnar järnvägen igen mellan Malmö och Lund. Banarbetet i det stora inkopplingsarbetet går enligt tidplanen. Spåren i båda ändarna av banarbetet, i Flackarp och Klostergården, kapades i början av veckan. Därefter schaktades den gamla banvallen bort på inkopplingsplatserna och ny banvall anlades där spåren ska kopplas in på stambanan.

Järnvägen mellan Lund och Arlöv, 11 km, byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om. Vid Klostergården byggs en ny station.

Spårbygget startade med att spårläggaren lade slipers på plats och fäste rälsen ovanpå. Det är ett teamwork där det hela tiden gäller att fylla på med nya slipers och nytt material. 40 meter järnväg i timmen är ganska bra fart på spårlaggningen.

När spåren är på plats är det dags för spårriktaren, en riktig precisionsmaskin. Nylagda spår är nämligen inte helt raka. Men det rättar spårriktaren till. Den mäter spåren, lyfter upp rälsen och buffar till makadem med vibrerande spadar så att spåren hamnar helt rätt på millimetern.

Ett gul spårgående maskin som står på ett nybyggt spår.

Spårriktaren är ett av järnvägsvärldens skarpaste verktyg. Avancerad teknik ser till att ett lite krokigt nylagt spår blir rakt och ligger stadigt i makadamen. Foto: Trafikverket

Det som nu återstår är bland annat att hänga upp kontaktledningar, flytta signaler och sedan den viktiga kontrollen av hela anläggningen. Snart rullar tågen som vanligt igen mellan Malmö och Lund.