Trafikverket gör ändringar i järnvägsplanen för Södertälje

Det är Tyréns som på uppdrag av Trafikverket projekterar för sträckan genom Södertälje och Trosa. Foto: Tyréns

Trafikverket har gjort en del ändringar i järnvägsplanen genom Södertälje kommun efter de synpunkter som kom in under granskningen hösten 2021. Utöver några mindre ändringar är det främst en ny utformning av trafikplats Järna. Nu finns ett färdigt förslag som ställs ut för kompletterande granskning.

Järnvägsplanen innebär att Trafikverket bygger 15 kilometer ny stambana mellan Gerstaberg och Långsjön. Sträckan är den del av Ostlänken som går genom Södertälje kommun, i ett större perspektiv en del av Nya stambanor som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

En stor del av järnvägen genom Södertälje kommun går på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten. Där planerar man att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen läggs stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar Trafikverket att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.