Siemens presenterade nya Mireo Smart

Nya Mireo Smart. Bild: Siemens

Siemens Mobility presenterade nyligen företagets nya Mireo Smart-tåg. Tåget möjliggör, enligt tillverkaren, snabb kapacitetsutvidgning och lönsam drift på grund av ett attraktivt pris, låga underhållskostnader och mycket hög tillförlitlighet.

- Med Mireo Smart erbjuder vi transportoperatörerna möjlighet att reagera flexibelt på nya krav och snabbt kunna utöka sina flottor med en standardiserad produkt med korta leveranstider. Våra kunder kan dra nytta av ett attraktivt pris, den största tillförlitligheten och valfria servicepaket, säger Albrecht Neumann, VD för avdelningen rullande materiel vid Siemens Mobility:

Devisen för Siemens lyder: Kom igång medan andra fortfarande väntar: Det nya tredelade fordonet förkortar tiden från beställning till idrifttagning till högst 18 månader. Försäljningen sker via ett datablad med optimal utrustning och på fasta villkor. 

Dessutom kan lämpliga reservdelar och underhållspaket samt serviceavtal köpas. Det tredelade tåget erbjuder 214 platser, 21 cykelparkeringsplatser, två rullstolsutrymmen, tågmarkkommunikation, luftkonditionering, internet ombord, passagerarinformation, stora TFT-skärmar i ombordstigningsområdet och säkerhetsövervakning.

Mireo Smart-tåget är baserat på Mireo-plattformen, från vilken över 180 fordon hittijjs har beställts. De första Mireo-tågen har varit i persontrafik i Rheindalen sedan juni 2020.