Trafikverket flyttar stenblock för Norrbotniabanan

Ett av stenblocken som flyttas för Norrbotniabanan är 42,5 kubikmeter stor och väger 120 ton. Foto: Trafikverket

När Trafikverket gör plats för Norrbotniabanan måste mycket sten flyttas. En del stenblock är stora och kräver då omfattande arbete för att de ska kunna transporteras bort. Ett exempel på en sådan sten lyftes nyligen ur marken i Umeå i arbetet med Norrbotniabanan. Stenblocket är 42,5 kubikmeter stor och väger hela 120 ton.

För att underlätta planeringen av arbetet gör Trafikverket förberedande undersökningar med jord- och bergsondering innan grävarbetet startar. Med hjälp av en borrvagn görs borrpunkter med ett mellanrum på ungefär 20 meter för att undersöka underlaget. Då stöter man på många stora stenblock som måste tas upp men på grund av mellanrummet mellan borrpunkterna är det först när arbetet genomförs som man får alla svar.

Det stora stenblocket som Trafikverket lyft ur marken i Umeå är för stort för att flytta som det är. Det behöver först sprängas sönder till mindre bitar innan det kan transporteras bort. Därefter kommer det att återanvändas som fyllnadsmassa på andra ställen i bygget av Norrbotniabanan.