Sista delen av Mariedammstunneln utsprängd

Mariedammstunneln kommer att vara helt klar för spårläggning i början på nästa år. Foto: Trafikverket

I slutet av april sprängde Trafikverket den sista delen av berget där Mariedammstunneln håller på att ta form. I bergsväggen kan man nu se ett hål där järnvägen kommer att gå. Mariedammstunneln är den första järnvägstunneln som byggs i Örebro län på närmare hundrafemtio år. Tekniken har minst sagt utvecklats sen dess. I november 2021 började sprängningsarbetena, och i april 2022 öppnades mynningen på andra sidan berget.

När sprängningarna är klara förstärker vi den 253 meter långa tunneln med ingjutna bergbultar och sprutbetong. Därefter ska väggar och tak av betong gjutas på plats i tunneln. Trafikverket beräknar att tunneln kommer att vara helt klar för spårläggning i början på nästa år, och kommer att kunna öppna för trafik sommaren 2023.