Ny järnvägsbro för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg

Ny järnvägsbro för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg. Foto: Trafikverket

Nu startar arbetena med ny järnvägsbro för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg. Sju plankorsningar blir planskilda. 19 järnvägsbroar, två vägbroar och en gångbro ska byggas.

I april påbörjades den nya järnvägsbron över väg 1482. I sommar ska den vara färdig men tas i bruk när dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria är färdigt i december 2023. Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborgsstationen Maria kräver flera nya järnvägsbroar eftersom de gamla broarna bara har plats för ett spår. Bron över Röglevägen mellan Rögle och Kattarp, behålls, men det byggs en ny bro intill  den befintliga.

Under tågstoppet i april började man bygget av den nya bron.

– Vi har gjort förberedande arbete in till spårområdet. Vi har pålat, gjutit bottenplatta och rest pelarna, säger projektledaren Dragan Petrovic.

Vägtrafiken under bron, som varit avstängd under en tid har kunnat börja köra igen dock med begränsningar för fordonens höjd. Det kunde göras då man byggt en portal som avgränsar bygget och trafiken.