Oddesundsbron får nya järnvägsspår

Nu ska järnvägen på Oddesundsbron uppgraderas. Foto: Banedanmark

Som ett led i ett större förnyelse- och underhållsprojekt kommer Oddesundbroens gamla järnvägsspår att ersättas med nya spår i sommar. Arbetet innebär att tåg inte kan köra över bron under en period från början av maj till slutet av september.

En 84-årig bro är viktig att bli väl omhändertagen,så att den kan fortsätta att fullgöra ditt uppdrag som en viktig länk för Västjylland. Därför genomför Banedanmark ett stort förnyelse- och underhållsprojekt på Oddesundsbron.

Områdeschef i Rail Net Denmark Lars Blædel Riemann kommneterar: "Oddesundsbron är en viktig regional huvudstråk och därför genomför Banedanmark just nu ett omfattande underhållsprojekt på den gamla bron, så att trafikanter på Västjylland kan dra nytta av bron under många år in i framtiden."

De senaste åren har broklaffen och de två första valvpartierna rengjorts och underhållits. Och i år har resan kommit till de gamla järnvägsspåren som måste genomgå en rejäl förnyelse.

– Först tas de gamla uttjänta järnvägsspåren bort helt, så att det blir tillgång till själva brokonstruktionen som rensas och får en ny ytbehandling. När detta arbete är klart påbörjas själva arbetet med att bygga ett helt nytt järnvägsspår över bron. Det nya järnvägsspåret beräknas ha en livslängd på cirka 50 år.

Medan arbetet med att förnya och underhålla järnvägsspåret på Oddesundsbron pågår kan inga tåg gå på banan. Därför kommer Arriva att sätta ut tågbussar på Thybanen under perioden 1 maj till 26 september 2022.

Arrivas passagerare på Thybanen kommer tyvärr att behöva klara sig utan tåget under en längre period. Men Arriva byter ut tågbussar som ersättning för alla tåg som är inställda under perioden medan arbetet med Oddesundsbron pågår, säger Therese Christensen, Commercial Manager på Arriva.