Kvalitetsbrister i tunneln i Åkarp

Åkarpstunneln uppvisar kvalitetsbrister. Foto: Trafikverket

Sedan januari arbetar Fyrspåret med en lösning för Åkarpstunneln. Då beslutades att trafiken på tillfälliga spår förlängs till september 2023. Tiden ska användas till att åtgärda de kvalitetsbrister som upptäckts.

– Vi har ännu inte fattat några beslut om vilka åtgärder som krävs och vi kan inte säga när det är klart, men vi har en bra dialog med entreprenören om vägen framåt, säger Trafikverkets projektchef Jens-Peter Eisenschmidt.

Sedan årsskiftet pågår ett intensivt arbete med analys och utvärdering av betongkonstruktionen och diskussioner runt de åtgärder som kan bli aktuella.

– Arbetet med tunnelproblematiken pågår varje dag, men jag kan förstå att det för allmänheten kan verka som om att inget händer, eller att det inte går framåt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Kvalitetsbristerna i Åkarpstunneln upptäcktes under hösten 2021 när tunneln schaktats ut och arbetet stoppades. Det finns en risk att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav på 120 års livslängd, därför krävs förstärkningsåtgärder. Livslängdskravet är viktigt för underhåll och drift av järnvägen, och för att undvika kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp i framtiden.

– Genom att flytta fram inkopplingen av de fyra spåren till 2023 finns det nu tid att ta kompletterande prover, analysera och hitta den bästa lösningen för tunneln i Åkarp, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Trafikverket och entreprenören NCC/OHLA arbetar nu gemensamt för lösningen så att de fyra spåren mellan Åkarp och Hjärup tas i bruk hösten 2023. Då är de fyra spåren mellan Lund och Arlöv klara som planerat, och de ombyggda stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup öppnas. Den nya stationen i Klostergården öppnas några månader senare, vid tidtabellskiftet i december.