Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Flen och Sparreholm

Järnvägen mellan Flen och Sparreholm uppgraderas. Foto: Trafikverket

Trafikverket förbättrar nu järnvägen mellan Flen och Sparreholm vilket medför längre restider och längre väntetider vid bommarna i Flen och Skebokvarn. Man byter ut räls och slipers mellan Flen och Sparreholm. Arbetet kommer att pågå fram till slutet av april. Spårbytet mellan Sparreholm och Skebokvarn är klart och nu byts räls och slipers ut mellan Skebokvarn och Flen. Arbetet pågår fram till slutet av april. Sträckan blir mindre känslig för störningar och tågen kan gå punktligare.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt sänks hastigheten på sträckan till 40 kilometer i timmen. Detta medför påverkan på tågtrafiken.

Arbetet innebär att bommarna på järnvägsövergångarna vid Variagatan/Salstagatan söder om stationen i Flen och vid Kramnäsvägen i Skebokvarn kommer att var nedfällda längre tid än vanligt då tågen kör med sänkt hastighet. Salstagatan kommer också att delvis vara avstängd. Bommarna ligger nere längre tid än vanligt pga att tågen kör med nedsatt hastighet.