Trafikverket bygger ny järnväg mellan Byarum och Tenhult

Nu går Trafikverket ut med samråd för sträckan Byarum-Tenhult. Foto: Trafikverket

Målet med projektet ny järnväg mellan Byarum och Tenhult är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.

Restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling.

Målet med projektet är att restiden mellan Jönköping-Värnamo ska understiga 50 minuter med persontåg.