Handelskamrarna i Stockholm, Mälardalen och Värmland vill se nationell plan för förbindelsen Oslo och Stockholm

Inga satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan i den nationella planen. Foto: Trafikverket

Handelskamrarna i Stockholm, Mälardalen och Värmland har tillsammans med ett antal större företag överlämnat ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Avsikten är att understryka att förslaget till nationell plan behöver ses över för att skapa en effektiv och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm.

I befintligt förslag till nationell plan finns inga stora satsningar på vare sig Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Brevets undertecknare är eniga om att det är en oacceptabel brist som behöver korrigeras skyndsamt.

Med det som bakgrund skrivs bland annat:

”Näringslivet vill och måste resa hållbart. Nu finns en möjlighet att knyta ihop Sverige och Norge med en modern och grön förbindelse. Det finns mycket som tyder på att en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm inte bara är samhällsekonomiskt lönsam utan också kommersiellt lönsam. Vi uppfattar att det just nu finns ett starkt intresse för att utreda möjligheten i Norge. Sätt därför skyndsamt igång den gemensamma utredningen med Norge och prioritera nödvändiga investeringar på Mälarbanan och Värmlandsbanan.”

Inga satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan i den nationella planen.