Nattarbeten och tågstopp fyra helger på Fyrspåret

Trafikverket genomför arbeten på Fyrspåret mellan Malmö och Lund nattetid. Foto: Trafikverket

Under fyra helger stängs tågtrafiken mellan Malmö och Lund nattetid. Då passar Fyrspåret på att installera, underhålla och göra arbeten som annars varit för riskfyllda. De flesta arbeten i Fyrspårsbygget utför Trafikverket vardagar på normal arbetstid. Men vissa arbetsmoment går helt enkelt inte att genomföra när tågen körs på Södra stambanan.

Under tågstoppet kommer Trafikverkets entreprenör bland annat att arbeta med mark- och kanalisationsarbeten, vilket innebär att nedgrävning av rör för kablar vid och under spåren. Man kommer också att arbeta med kontaktledningar mellan Lund och Flackarp. När det är tågfritt kommer man åt att komplettera med makadam där det behövs.

Spårområde kontaktledningsbryggor med flera arbetsmaskiner. Ett spårfordon har en kran som hissat upp två arbetare som arbetar med kontaktledningar

När det är tågfritt på Fyrspåret kommer man åt att komplettera med makadam. Foto Trafikverket

Under helgarbetena är Pågatågen är inställda mellan Malmö och Lund och ersättningsbussar sätts in på sträckan. Även andra tåg kan påverkas av arbetena på Fyrspåret .