Förändrade arbetssätt skapar nya resemönster

SJ anpassar biljettutbudet till nya resemönster. Foto: SJ

Det flexibla arbetssätt som har utvecklats genom distansarbetet innebär också att nya resemönster skapas. För att erbjuda pendlarbiljetter som bättre motsvarar de nya behoven har SJ tagit fram en rabatterad biljett som ger rätt till 20 enkelresor under 90 dagar.

Det förändrade arbetssätt som vuxit fram innebär inte bara att behoven av regionala resor varierar mer, en ytterligare utveckling är att det finns en acceptans för att pendla längre sträckor. Om en person pendlar 2-3 gånger i veckan kan fler, enligt SJs undersökningar, tänka sig att resa något längre än i dag, speciellt om restiden kan räknas som arbetstid.

SJs nya 20-biljett ger innehavaren 20 resor inom 90 dagar med SJs regionaltåg i Mälardalen och med Tåg i Bergslagen. Biljetten köps med cirka 20 procent rabatt jämfört med priset för 20 enkelresor. Studenter har ytterligare 15 procent rabatt och pensionärer har 10 procent rabatt på utgångspriset.

– Vi tror att det blir allt viktigare att ta fram alternativ till månadskorten. När vi blickar framåt ser vi ett mer flexibelt pendlande i vissa grupper, där behoven att resa kan variera från vecka till vecka, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

SJs nya 20-biljett är ett exempel på hur biljettutbudet kan anpassas till nya resemönster. SJs målsättningen är att erbjuda ett biljettutbud som väl motsvarar resenärernas skiftande behov.