Järnvägsseminarium i Almedalen om sträckan Göteborg-Borås

Västra Götalandsregionen (VGR) arrangerade ett järnvägsseminarium i Almedalen. Foto: VGR

Västra Götalandsregionen (VGR) höll ett fullsatt seminarium i Almedalen om järnvägssträckan Göteborg – Borås. Tre tydliga besked gavs, bland annat ett till regeringen och finansministern. ”Statens del i det hela, att bygga infrastruktur, är det enda som stoppar oss. Får vi bara dit spåren, så kör vi på dem så det ryker” säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

På scen stod Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott, Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket Väst, Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren och Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen VGR. 

Tre tydliga besked gavs under seminariet: 
* Samtliga seminariedeltagare förespråkar lånefinansiering och är kritiska till finansministerns återhållsamhet.
* Johnny Magnusson framhöll att VGR är beredd att medfinansiera. 
* Trafikverket lutar i nuläget åt att i sitt förslag till nationell plan föreslå att utredningen på sträckan börjar om, vilket skulle innebära att ingen        byggstart föreslås inom planperioden. 

Bakgrund: Varför är Göteborg – Borås så viktigt?
Sveriges ekonomi går fortsatt starkt. Under inledningen av 2017 fortsatte de flesta indikatorer att peka uppåt. Västra Götaland bidrar till stor del till att det går bra för Sverige. Vårens konjunkturbarometer som Västra Götalandsregionen tagit fram med SCB visar att näringslivet i länet går starkt, bättre än Stockholmsregionen och Skåne, och att allt fler branscher befinner sig i högkonjunktur. Sysselsättningen stiger.

Men det finns orosmoln. Kompetensförsörjning är ett bekymmer i så gott som alla branscher. Eftersatt infrastruktur bidrar till svårigheter att rekrytera, och bromsar möjligheterna för tillväxt.

Göteborg och Borås är Västra Götalands två största städer. Avståndet mellan städerna är bara sju mil, vilket på andra håll i landet är en bekväm pendelsträcka. Men på grund av en omodern och krokig järnväg är pendlarna hänvisade till buss eller bil.

Med en modern tågförbindelse skulle Göteborg–Borås (i förlängningen Göteborg–Borås–Jönköping) kunna vara en av Sveriges mest dynamiska arbetsmarknadsregioner . Istället är det idag två arbetsmarknadsregioner. Av de som reser på sträckan väljer 75 procent bilen, 25 procent buss och nära 0 procent tåg.

1400 bussar per dygn trängs i Kallebäck och trafiken till flygplatsen är tät. Det belastar miljön hårt. I dag reser närmare 100 000 människor stråket dagligen. Prognoser visar att det ökar till 170 000 år 2050.

Kommunerna har planer för hundratusentals nya bostäder . Om inte en ny järnväg byggs kommer dessa bostäder att skjutas på framtiden, alternativt trafikförsörjas med bil. Kollektivtrafiken kör redan med maxkapacitet.