Malmöpendeln får tätare avgångar

Rosengårds station med Pågatåg på Kontinentalbanan. Bild: Apelöga

Nu förbättras möjligheterna att åka tåg inom Malmö. Det beslutade tekniska nämndens trafikutskott idag. Från 2023 fördubblas antalet avgångar på helgen för tågen på Malmöpendeln.

Antalet resor med tåg och buss i Malmö ska öka ännu mer. Satsningen på storstadspaketet, med nya eldrivna expresslinjer för busstrafiken de kommande åren, är en viktig del. Nu tar Malmö stad ytterligare tag för att även tågtrafiken inom staden ska öka.

Pågatågssträckan Malmöpendeln förbinder Malmös södra delar med innerstaden, bland annat via stationerna i Svågertorp, Persborg, Rosengård och Östervärn. Hittills har tågen haft avgång varje halvtimme under vardagar och en gång i timmen på helger.

Idag beslutade tekniska nämndens trafikutskott om att halvtimmestrafik införs även på helger.

– Det här är en stor satsning för kommunen. Nu ska ännu fler kunna välja att åka med kollektivtrafiken. Om fler åker kollektivt binder vi samman staden så att vi på riktigt kan bygga staden hel. Det handlar både om trivsammare miljö och om att frigöra ytor till något roligare än bilparkeringar, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Tågtrafiken på Malmöpendeln utförs av Skånetrafiken men betalas av Malmö stad. Första året med Malmöpendeln, 2019, gjordes 570 000 resor på sträckan, vilket innebar en nettokostnad för kommunen på 20 miljoner kronor. Åren 2020 och 2021 har kostnaden ökat något på grund pandemin och banarbeten.