Station Rosengård invigs

Foto: Malmö stad

Den 8 december invigs station Rosengård. Mellan klockan 11 och 14 sker invigningen, och under dessa timmar kommer också ett pågatåg att trafikera sträckan Malmö C – Hyllie via Rosengård några gånger. Ordinarie trafikstart är den 9 december.

Från den 9 december stannar pågatågen vid Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp och Hyllie på sin resa mellan Malmö C och Triangeln. Men redan den 8 december inviger vi station Rosengård och tjuvstartar med några premiäråk mellan Malmö C och Hyllie.

Att Kontinentalbanan öppnas för persontåg är resultatet av ett EU-finansierat samarbete mellan Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne. Nu kommer det att gå ännu snabbare att åka hållbart och kollektivt genom staden. Stationerna Rosengård och Persborg är dessutom viktiga motorer i stadens arbete med Amiralsstaden – ett samlingsnamn för de processer och projekt som samlar kommunens insatser i området med målet att skapa fler jobb och bostäder.

– Äntligen står Rosengårds station klar! Många har arbetat intensivt för att stationen ska kunna öppnas idag, så att pågatåg kan börja köra på sträckningen som knyter i hop stadens olika delar. Nu blir det lättare att transportera sig miljövänligt i staden och vi kommer att se att nya bostäder och arbetsplatser växa fram runt stationerna både i Rosengård och kring Östervärn. Malmöpendeln och investeringen i Rosengårds station är viktiga för en stad som vill hålla ihop och erbjuda goda livsmiljöer för alla, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Budget för byggandet och anpassningen av Rosengård, Östervärn och Persborg har varit 155 miljoner kronor. Därtill kommer Trafikverkets kostnad för de viktiga bullerskydden.

- Nu kan resenärer äntligen färdas på Kontinentalbanan, vilket gynnar resandet i Malmö, Skåne och Öresundsregionen. Med den nya förbindelsen kan fler välja tåget framför bilen, något som är bra för miljön och kan minska biltrafiken i centrala Malmö, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

– Vi är mycket glada för Trafikverkets och Malmö stads satsning på hållbart resande. Med våra fina pågatåg kan vi därför nu koppla ihop Skåne med de nya stationerna i Malmö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.