Storskogen förvärvar Olsson Spårservice

Storskogen har förvärvat samtliga aktier i Nya Olsson Spårservice. Foto: Storskogen

Storskogen har förvärvat samtliga aktier i Nya Olsson Spårservice, Nossab, via dotterbolaget Heab Entreprenad. Nossab är verksamt inom järnvägsunderhåll och spårarbeten. Under 2020 hade bolaget en omsättning på 51 miljoner kronor med en EBITA på 3 miljoner kronor. Nossab är verksamt inom svetsning, underhåll, reparation och nybyggnationer inom järnväg. Bolaget har sitt huvudkontor i Ödeshög och har idag 22 anställda.  Nossab grundades 2015 av Jari Olsson, som kommer att fortsätta att leda bolaget.

– Vi är ett företag med lång erfarenhet som verkar för bra och säkra järnvägar, tillsammans med Heab och Storskogen får vi helt rätt förutsättningar för att fortsätta göra det vi är bäst på. Att bibehålla identitet och företagskultur ser jag också som positivt, säger Jari Olsson, vd på Nossab.

Med förvärvet av Nossab kompletteras Heabs erbjudande inom svetsning och underhåll av järnväg. Bolagen kommer att verka under olika varumärken, men Carl-Åke Harrysson, vd på Heab, menar att det finns tydliga möjligheter för synergier på både kostnads- och intäktssidan.

– Vi är imponerade över verksamheten som Jari byggt upp och ser fram emot att arbeta tillsammans, säger Carl-Åke Harrysson, vd på Heab.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur, som Thomas Pilo, Investment Director, är delansvarig för.

– Nossab är ett bolag med mycket gott rykte på marknaden, som tillsammans med HEAB stärker vårt erbjudande. Vårt mål är att tillsammans med bolagets kompetenta grundare fortsätta att växa, säger Thomas Pilo.