Ny teknik halverar ljudstyrkan från järnvägen

Oljud från järnvägen är en hälsorisk. Foto: Trafikverket

För att möta dagen och framtidens krav på tystare järnväg jobbar Trafikverket tillsammans med tio andra infrastrukturförvaltare i Europa för att utveckla en ny produkt som minskar bullret med 2–3 dB, en halvering av ljudstyrkan. Projektet, som går under namnet LOWNOISEPADS har utvecklat en ny typ av mellanlägg för att minska buller från järnvägen.

– Vi har fått ny kunskap som ökar vår förmåga att bekämpa ljudet vid källan där det genereras, menar Matthias Asplund, senior spårspecialist på underhåll.

x

Ljudmätningar av passerande fordon i Sunderbyn, Luleå.. Foto: Trafikverket

För att kunna mäta effekten används också en ny typ av utrustning som mäter både spårets vibrationer i olika frekvenser och ljudet från passerande tåg under längre tidsperioder. I projektet ingår även Anders Hammar specialist på spårkomponenter och Dr. Martin Li specialist på spårdynamik

– Det här är ett mycket gott exempel på hur vi tillsammans med internationella experter utvecklar vår förmåga att bygga och underhålla spåren så att bullret från järnvägstrafiken minskar, säger Karin Blidberg, nationell samordnare för buller och vibrationer.