DSB överlåter sin flotta av TMe-lok till svenska Nordic Re-Finance

Nordic Re-Finance förvärvar 32 TMe-lok. Foto: Re-Finance

Statsägda danska DSB har nu överlåtit hela sin flotta på totalt 32 TMe-lok till svenska Nordic Re-Finance. Affären är en förutsättning för att både DSB och Nordic Re-Finance ska klara sina strategier att uppnå både dagens och framtidens miljökrav. DSB kan nu övergå till en helt elektrifierad flotta och Nordic Re-Finance får kapacitet att rangera ut den skandinaviska marknadens föråldrade godslok. TMe är ombyggda till US Tier 0+, vilket motsvaras av EU Stage IIIA, vilket ger lägre bränsleförbrukning och låga utsläpp.

Sven Engquist, CEO på Nordic Re-Finance kommenterar: "Våra kunder kör växling, gods eller utför entreprenadarbeten och ställer i ökande omfattning krav på oss att leverera ett diesellok som klarar dagens miljökrav, garanterat får ETCS och framför allt, till en kostnad som motsvarar dagens nivå. Det som gör det möjligt att bibehålla prisnivån är bland annat att vi har en flotta att fördela ETCS-kostnaden på. Sammantaget kan vi nu leverera TMe till motsvarande prisnivå som de befintliga 50-60 tals loken. Jämfört med ett nytt diesellok blir det halva priset".

– Vi skapar nu ett efterfrågat strategiskt alternativ för järnvägsbranschens behov av tunga diesellok. TMe-loken är motormässigt uppdaterade till moderna miljökrav vilket gör dem till en tidsbrygga till den slutliga lösningen på ett rent energislag. En omedelbar och nödvändig miljöeffekt är att de ersätter 50- och 60-talsloken. Samtidigt får tågoperatörerna den tid de behöver för att invänta det uthålliga energislag som torde komma inom 5-10 år. Med Me kan vi eliminera den strategiska risk som nyproducerade diesellok medför. Med en ekonomisk livslängd på 40-50 år är risken att miljökrav tvingar till utrangering långt innan de är avskrivna, säger Sven Engquist, CEO på Nordic Re-Finance.

– Vi kan omgående leverera lok med ATC för Sverige, Norge och Danmark. 2023 levereras de fyra första loken med ETCS. Resterande lok får ETCS med STM februari-juni 2023. Det är Hitachi som levererar hård- och mjukvara, samt Railcare som installerar, säger  Ingemar Emricson, Chief Engineer på Nordic Re-Finance.

Alla loken levereras ”Nordenanpassade” för att klara nivå 1 inklusive försmörjningspump.
Loken har en tekniknivå som motsvarar nya lok som t.ex. asynkronmotor, antislir och modern elektronik. Alla lok är dessutom utrustade med GPS och sensorer som i realtid levererar kritiska data från loket till vårt CPC-system.

– Tillsammans med DSB har vi överfört kompetens till personal från utvalda verkstäder i Skandinavien. Vi har ett supportavtal med DSB för teknisk hjälp vid driftproblem. Vi har också övertagit hela DSBs reservdelslager och specialverktyg. DSBs komponentverkstad, som precis blivit uppköpt av Knorr Bremse, kommer även fortsättningsvis att renovera komponenter så som boggier, axlar och traktionsmotorer. Vi har i ett år haft en inkörningstid med lite färre lok, vilket varit helt nödvändigt för att vi ska vara redo att ta emot resterande del av flottan, säger Arvid Haag Fleet Manager på Nordic Re-Finance.