Tågtrafiken mellan Malmö och Lund stängs nattetid

Omfattande nattarbeten på Fyrspåret. Foto: Trafikverket

Tågtrafiken mellan Malmö och Lund stängs nattetid. Då passar Fyrspåret på att installera, underhålla och göra arbeten som annars varit för riskfyllda. Som mest är det hela 15 inplanerade arbeten per natt.

En intensiv helg väntar Trafikverkets spårbyggare under två nattliga tågstopp mellan Malmö och Lund. Under några få timmar ska mycket hinnas med. Genom Burlövs station ska nya spår byggas, i Klostergården ska kontaktledningsbryggor monteras och signaler ska sättas upp. Söder om Åkarp, vid Kronetorp, ska tvärkanalisationer grävas ner under spåren. Och när tillfälle bjud görs också en del underhållsarbeten på sträckan. Bland annat ska de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup riktas.

Uder påförljande tågstopp ska kontaktledningsstolpar monteras i Lund, vid Kronetorp byggs kabelrännor och tvärkanalisationer. Genom Arlöv är det kabelarbeten och så ska skåp och hus för teknik sättas på plats. I Lund börjar Trafikverket också med de framtida bullerskyddsskärmarna mellan spåren och kolonierna Månslyckan och Haga. I början på nästa år monteras bullerskyddsskärmarna.