Upprustningen av sträckan Gävle–Söderhamn klar

Ny fin järnväg Ostkustbanan Gävle- Söderhamn. Foto: Adam Larsson

För att möta efterfrågan på klimatsmarta och smidiga resor står nu järnvägen mellan Gävle och Söderhamn redo efter en rejäl upprustning. Nu välkomnas tågtrafiken till Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Sex mil nytt spår har byggts, med flera nya moderna växlar med värme och snöskydd. Resultatet är en mer stabil och punktlig järnväg där tågen går tystare och komforten för resenärerna ökar.

– Nu minskar den överhängande risken för störningar på grund av sliten anläggning, och det gör att vi kan möta efterfrågan på klimatsmarta resor och transporter på järnvägssträckan för många år framåt, säger Adam Larsson, projektledare på Trafikverket.

I augusti började det intensiva arbetet med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Det 40 år gamla spåret hade gjort sitt och var i stort behov av en ordentlig upprustning.

– Arbetet har flutit på mycket bra och utan några incidenter, och det gäller både personalen och anläggningen. Tack vare att vi gjorde en totalavstängning på sträckan minskades risken med plötsliga störningar i arbetet, säger Adam Larsson.

Tillsammans med SJ har X-trafik arbetat hårt för att skapa goda resmöjligheter under banarbetet.

–  Vi har upprätthållit en trafik under avstängningen som fungerat bra och vill samtidigt tacka resenärerna för visad förståelse och tålamod under perioden. Tack vare upprustningen kan vi ta ytterligare steg i vårt kvalitetsarbete samt bättre möta efterfrågan genom ökad framkomlighet på spåret, säger Fredrik Åberg Jönsson, ordförande i hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.