Qressida köper depå av Jernhusen

Jernhusen säljer depåfastighet i Åmål. Foto: Qressida

Depåfastigheten i Åmål har förvärvats av fastighetsbolaget Qressida. Fastigheten är belägen i anslutning till Åmål station och består av verkstäder, lager och kontor. Depåns hyresgäster arbetar med drift och underhåll av tåg och består bland annat av Euromaint. 

Fastigheten överlåts av Jernhusen och omfattar över 25 000 kvadratmeter uthyrbar area samt cirka 140 000 vadratmeter mark. Byggnaderna är av äldre karaktär där de äldsta delarna uppfördes redan under 1800-talet. Här arbetar cirka 200 personer vilket gör depån till den största arbetsplatsen i kommunen. 

Qressida tror på grön förvaltning där investeringar för miljön ger en starkare förvaltningsekonomi. Här ser man potential för att effektivisera fastighetens lokaler samt optimera utrymmen. Utöver detta ger depåns centrala läge intressanta möjligheter för utvecklingen av Åmål. Qressida ser fram emot att arbeta med lokala aktörer och hoppas kunna bidra till att fler arbetstillfällen skapas i kommunen.