Forskning bidrar till ökad effektivitet i järnvägssystemet

Svensk järnväg ska bli världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Foto: Trafikverket

Branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, KAJT, utför forskning som bidrar till att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Just nu pågår en strategisk planering av järnvägsforskning för kommande period 2022–2030.

Nästa år tar det efterföljande programmet Europés Rail vid som även tar höjd för nya prioriteringar utifrån järnvägsbranschens behov och Horizon Europe som är EUs viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Klimat, energi, automation och digitalisering är områden som får stor plats inom programmet.

– Ett av de prioriterade områdena inom Europés Rail har rubricerats som ”Kapacitetsplanering och trafikledning” och här är Trafikverket och KAJT en av de ledande parterna, berättar Magnus Wahlborg, projektledare för KAJT i Trafikverket.

Varje vår och höst presenterar KAJT ett smörgåsbord av de resultat som uppnåtts och de forskningsprojekt som är aktuella. Ett av de områden som presenteras på årets höstseminarium är studier av kapacitetseffekter och körbarhet av ERTMS på södra stambanan. Här har Sverige FoI samverkan med fler länder i Europa, främst Nederländerna. Ta del av detta och fler nyttogörande projekt och resultat på höstens KAJT-seminarium. 

– Vårt uppdrag och målsättning är utveckla bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet, säger Magnus.