EU medfinansierar dubbelspår Hallsberg-Degerön

EU går in som medfinansiär med 8 964 000 euro på projektet dubbelspår Hallsberg-Degerön. Foto: Trafikverket

Fem Trafikverksprojekt har beviljats medfinansiering av EU-fonden CEF. Ett av projekten är Hallsberg−Degerön, delen Hallsberg−Stenkumla.

Hallsberg−Stenkumla är en del av Dubbelspår Hallsberg−Degerön. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka, 12 i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Trafikverket ska framöver göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar och järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår på sträckan.

Byggstart är planerad till 2023, och nu går EU in som medfinansiär med en summa på 8 964 000 euro. Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och det är regeringen som beslutar om vilka projekt som ska få CEF-medel. Det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.