Ny tågstation byggs vid Gävle sjukhus

En tågstation ska kunna stå klar någon gång mellan 2031 och 2032. Karta: Trafikverket

Trafikverket, Gävle kommun och Region Gävleborg har tecknat en avsiktsförklaring gällande en framtida tågstation vid Gävle sjukhus. Avsiktsförklaringen beskriver vad parterna behöver göra för att en tågstation ska kunna stå klar någon gång mellan 2031 och 2032. Utvecklingen av en tågstation vid sjukhuset är en viktig pusselbit i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Gävle och i regionen.

– En tågstation vid Gävle sjukhus bidrar till ett mer stabilt och flexibelt järnvägssystem. Vid till exempel en framtida ombyggnad eller trafikstörning vid Gävle central kan stationen vid Gävle sjukhus nyttjas på ett smidigt sätt, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Den nya stationen innebär att pendlare och resande med tåg och buss får närmare till sjukhuset, högskolan och kringliggande stadsdelar. Ambitionen är att stationen ska börja byggas 2026, och någon gång mellan 2031 och 2032 kan den stå klar.