Ny standard för digitala automatkoppel

Beslutet om standard för design av digitalt kopplingshuvud är taget. Foto: Deutsche Bahn

Det europeiska DAC-leveransprogrammet har beslutat om en standard för design av kopplingshuvud som ska gälla för det digitala automatkopplet, DAC, som på sikt ska introduceras för godstransporter på Europas järnväg. Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan godstrafiken på järnväg radikalt förbättras avseende kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet.

– Det här är en milstolpe i processen som stegvis ska leda till den slutliga konstruktionen av det valda kopplingshuvudet. Med fortsatta tester kan vi på sikt garantera driftskompatibilitet och operativ prestanda, berättar Jan Bergstrand, Trafikverkets koordinator för Shift2Rails godsprogram.
 
Beslutet om standard för design av kopplingshuvud är taget av det rådgivande organet tillsammans med programrådet för det europeiska DAC-leveransprogrammet, förkortat EDDP. Beslutet är ett resultat av en transparent process och en serie tester. Bland annat har Trafikverket inom ramen för Shift2Rail projektet FR8RAIL IV genomfört vintertester i Luleå.

Tre typer av koppelhuvud har testats; Scharfenberg, Schwab och SA3. Nu har förstnämnda typen, Scharfenberg, valts för fortsatt teknikutveckling kring det digitala kopplets helhetsfunktion.

– Typvalet underlättar det fortsatta utvecklingsarbetet med utformande av gränssnitt för el/energiöverföring, data- och luftöverföring etc. Det är givetvis viktigt att gränssnitten blir robusta och likformigt utformade för god interoperabilitet, det vill säga förmågan hos de olika delarna att fungera tillsammans och kommunicera med varandra, då godstransporter växlas och rangeras ofta, säger Jan.

I nästa fas ska tillverkarna presentera lösningar för att motsvara återstående krav samt säkerställa livscykelkostnader. Därefter ska European DAC Delivery Program, EDDP, vidareutveckla specifikationen och genomföra ytterligare tester där även TSI-krav, EU´s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, ska uppfyllas.