Ny forskningsutlysning om bättre trafikinformation i tågtrafiken

Forskning ska ge bättre trafikinformation i tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Ny forskningsutlysning om bättre trafikinformation i tågtrafiken. Utlysningen vänder sig till aktörer och områden där man i närtid kan börja tillämpa nya lösningar som bidrar till tillförlitlig och samstämmig trafikinformation som är tillgänglig i realtid.

Trafikverket har i uppdrag att leverera trafikinformation för både gods- och persontrafik på järnväg. Detta sker i form av skyltar och utrop på stationer samt API, Application Programming Interface, med öppna data. Dessa API:er kan bygga både på den information som Trafikverket idag tillhandahåller, såväl som att utveckla Trafikverkets egen informationsinhämtningsprocess, det vill säga den som föder API:n.

Uppdraget fokuserar på leverans av användbar trafikinformation både i ett normalläge och när störningar och förseningar uppstår. Informationskedjan är komplex och kräver samspel mellan flera aktörer varför ett nära samarbete med branschen är en viktig del i uppdraget. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.