Utökad trafik med SJ i 2022 års tågtidtabell

SJ ökar trafiken med 50 procent. Foto: SJ

I den nya tidtabellen för 2022 kommer SJs att utöka sin trafik i stora delar av Sverige. De största nyheterna är att Borås och Trollhättan får nya direkta förbindelser med Stockholm, att antalet avgångar på sträckan Linköping-Stockholm-Gävle ökar med 50 procent och att trafiken till och från Jämtland utökas.

Borås är den störta stad i Sverige som fram till nu saknat direkt tågförbindelse med huvudstaden. Från och med 12 december går ett direkttåg om dagen i vardera riktningen Borås-Stockholm. Samplanering med de regionala Västtågen har resulterat i totalt fem smidiga avgångar per dag i båda riktningarna.

SJs direkttåg mellan Uddevalla och Stockholm får ny linjesträckning via Göteborg och Trollhättan, utan att restiden påverkas. Det innebär att Trollhättan får en ny direkt förbindelse till och från Stockholm. Vänersborg och Vara mister sitt direkttåg, men har goda anslutningar med Västtågen till SJs avgångar på västra stambanan.

– Att konstruera en ny tidtabell handlar mycket om att hitta utrymme på spåret för ny trafik och att matcha de behoven med SJs tågflotta. Det är en alltmer grannlaga uppgift eftersom antalet avgångar ökar år från år och därmed också trängseln på spåren, säger Petter Essén, chef för SJs trafik och fordonsprogram.

Resandet Gävle-Stockholm-Linköping ökade stadigt fram till pandemin. SJ tror på att resandet kommer tillbaka och ökar trafiken med 50 procent, från åtta till tolv avgångar i början av december. De nya avgångarna är ett kraftigt resurstillskott för både pendlandet till och från Stockholm såväl som det genomgående resandet i Mälardalen via Stockholm.

Trafiken till Jämtland förstärks. SJ sätter in en ny avgång i båda riktningarna.  De intercitytåg som nu går några dagar i veckan kommer att gå alla dagar i veckan och alla veckor om året. Dessutom förlängs alla intercitytåg till Duved, stationen efter Åre. Den utökade trafiken till och från Jämtland är ett svar på länets ökande satsning på besöksnäringen.