Connecting Europe Express för tåg i tiden

Connecting Europe Express – ett rullande konferenståg kommer till Sverige. Foto: Trafiverket

Nu har startskottet gått för Connecting Europe Express, CEE, – ett specialtåg tänkt att vara en rullande konferens som får fler företag och resenärer att använda järnvägen. CEE är ett specialtåg som ingår i Europaåret för järnväg. På sin väg från Lissabon till Paris kommer tåget stanna i mer än 100 städer i 26 länder. Ombord kommer flera olika gäster att finnas med, och en rad olika evenemang är inplanerade.

Ombord visas även en mobil utställning som ska lyfta fram såväl befintliga tekniker som innovationer som förbättrar järnvägsverksamheten samt även visa hur EU stöder infrastrukturprojekt Förutom att få fler att upptäcka järnvägens fördelar, och för att järnvägen ska fortsätta kunna spela en viktig roll för att uppnå EUs klimatmål, vill EU-kommissionen också att CEE ska öka medvetenheten om de utmaningar och tekniska hinder som idag begränsar möjligheten att köra tåg över nationsgränserna i Europa.

– När CEE kommer till Sverige siktar vi på att anordna ett rullande mingel där den svenska järnvägsbranschen ges tillfälle att diskutera viktiga framtidsfrågor med beslutsfattare från EU. Vi tänker både påminna om bristen på driftskompatibilitet mellan vissa delar av Europas järnvägsnät, men också visa på konkreta exempel på det goda och i Europa rätt unika samarbete som vi har mellan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, berättar Trafikverkets Annelie Nylander, nationell kontaktperson för Europaåret.