Trafikverket bygger ut Mälarbanan

Från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll, i nordvästra Stockholm. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger ut järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll, i nordvästra Stockholm. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Utbyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår är klar förbi Spånga. Trafikverket började bygga sträckan 2016 och fyra spår är i drift sedan hösten 2019. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Den cirka 20 kilometer långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid och det gör att trängsel och förseningar är vanliga.

Nu fortsätter Trafikverket arbetena med att bygga bland annat en ny gång- och cykeltunnel som förbinder norra och södra Spånga. När Spånga växer och Bromstensstaden byggs ut behövs ett säkrare alternativ för passage och med den nya tunneln knyts området ihop på ett naturligt sätt.

Med fyra spår får pendeltågen egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Det blir smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Utbyggnaden bidrar till stadsutveckling och lättare arbetspendling i den växande Mälardalsregionen när alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.