Trafikverket utför förbättringsarbeten på Österlenbanan

Under hösten påbörjas etapp 2 av det stora förbättringsarbete Trafikverket gör på Österlenbanan. Foto: Trafikverket

Österlenbanan kommmer att stängas av inför Trafikverkets stora förbättringsarbete mellan Ystad och Simrishamn. Det sista momentet, inkopplingen av signalsystemet måste dock senareläggas, vilket kräver ytterligare en avstängning nästa höst.

Under hösten påbörjas etapp 2 av det stora förbättringsarbete Trafikverket gör på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn, samt Ystad bangård. Trafikverket slutför ombyggnaden av Ystad bangård och vi bygger en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs. Man bygger också en ny plattform och rustar upp spåret i Simrishamn. Samtidigt tillgänglighetsanpassas stationerna i Tomelilla och Simrishamn så att fler ska kunna resa självständigt på ett tryggt och enkelt sätt.

Inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn som skulle avsluta höstens stora arbete kommer dock inte kunna genomföras i år.

– Det betyder att mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn tas i bruk först om ett år. Anledningen till detta är att bygghandlingarna för signalsystemet inte är klara, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket. 

För att genomföra inkopplingen krävs ytterligare en tågavstängning i slutet av nästa år.

– Exakt när det blir får vi återkomma om. Just nu arbetar vi intensivt med berörda aktörer för att hitta en bra lösning med så lite påverkan för resenärerna som möjligt, säger Jan Källqvist.

Ombyggnaden av Ystad bangård färdigställs i december 2021 enligt tidplan. Det innebär att tågen kan köra in på stationen samtidigt från Malmö och Simrishamn, vilket minskar restiden. Förlängningen av plattformarna blir också klar, vilket på sikt innebär att längre tåg kan köras på sträckan.

– Arbetena innebär att resenärerna redan i vinter kommer att märka av förbättringar, men det blir först efter inkopplingen i slutet av 2022 som alla de positiva effekterna slår ut, säger Jan Källqvist.