Odense förbereder en utbyggnad av spårvägsnätet

Beslut om spårutbyggnaden kommer att tas tidigast hösten 2022. Foto: Odense Letbane

 

I en rapport presenteras två alternativ om möjlig framtida utbyggnad av spårvägslinjen som för närvarande är under uppbyggnad i Odense. Den 14,5 kilometer långa fas 1-linjen som går från Tarup i nordväst till Hjallese i söder väntas öppna i slutet av 2021.

Ett förslag för fas två är att bygga en gren på 4,9 kilometer till Seden i nordost, vilket skulle lägga till 10 hållplatser och skapa ett Y-format nätverk.

Det andra alternativet inkluderar både Seden samt en gren till djurparken i sydväst, och lägger till totalt 7,3 kilometer och 14 hållplatser för att skapa ett H-format nätverk med två rutter som skulle överlappa varandra i den centrala delen av Odense.

Odense Letbane har tagit fram rapporten med hjälp av COWI, Niras och WSP, liksom borgmästarkontoret och kommunen.

– År 2019 ombads vi av stadsfullmäktige att förbereda en grund för beslutsfattande för etapp två, säger vd Mogens Hagelskær.

– Tillsammans med våra externa rådgivare har vi gjort en grundlig analys av passagerarantal, sysselsättning, design och ekonomi, och på vägen har vi haft stor nytta av våra erfarenheter av etapp ett.

Stadsfullmäktige i Odense meddelar att alla beslut om hur man ska gå vidare med en andra etapp av spårutbyggnaden kommer att tas tidigast hösten 2022.