Snart start för Odenses spårväg

Nu testkörs Odenses nya spårväg inför starten i slutet av maj. Foto: Odense Letbane

Spårvägen i Odense kommer att öppna i slutet av maj, efter att entreprenören formellt överlämnat projektet till ägaren Odense Letbane. Godkännande för drift erhölls den 26 april.

Det var i juni 2017 CME-konsortiet under ledning av COMSA med underleverantörerna Munck och Efacec tilldelades kontraktet på 1,2 miljarder danska kronor för den 14,5 kilometer långa dubbelspårslinjen från Tarup i nordväst till Hjallese i söder.

Konstruktionen av banan fortsatte under coronapandemin men aktiviteter fick ställas om och samordningen med andra arbeten i staden blev svårare att genomföra. Öppningen hade planerats till slutet av 2021, men senarelades på grund av förseningar i arbetet med alla säkerhetssystem.

Keolis har ett 15-årigt driftkontrakt och ska genomföra fyra veckors provkörning enligt fastställd tidtabell men utan passagerare.  Provkörningarna började dagen efter överlämningen från byggentreprenören. Om inga oförutsedda problem uppstår beräknas nu banan tas i full drift i slutet av maj.