Spårbyteståget passerar genom Strömsbro–Stigsgård

Spårbyteståget är 850 meter långt och lägger cirka en kilometer nytt spår per dag. Foto: Trafikverket

När spårbyteståget passerar Strömsbro-Stigsgård arbetar Trafikverket även natt. När spårbyteståget är i arbete kan det upplevas störande. På en dag läggs cirka en kilometer nytt spår.

Spårbytet startade i Ljusne den 2 augusti och arbetade söderut i några veckor. Nu vänder tåget i Gävle för att arbeta resten av sträckan norrut. Då tåget är 850 meter långt behöver Trafikverket stänga av aktuella järnvägsövergångar.