Tåg i Bergslagen drabbas hårt av pandemin

Tåg i Bergslagen planerar att lämna anbud på nio tågsträckor. Foto: SJ

"Kontraktet har fallit offer för pandemin", säger Dan Olofsson, chef för upphandlingsavdelningen hos SJ efter att en överenskommelse träffats om förtida uppsägning av Tåg i Bergslagens passagerarkontrakt.

Kontraktet, som omfattar tjänster på nio sträckor som utgår från Borlänge och Västerås, tilldelades av den lokala järnvägsoperatören Tåg i Bergslagen på uppdrag av regionerna Örebro, Västmanland, Gävleborg och Dalarna och skulle löpa i tio år från december 2016.

Operatören bär det mesta av den finansiella risken, med 90 procent av intäkterna baserat på biljettförsäljning och 10 procent på stöd från lokala myndigheter.

Tåg i Bergslagen drabbades därför hårt av pandemin när intäkterna sjönk med upp till 50 procent medan kostnaderna var i stort sett oförändrade. SJ åberopade en klausul som tillåter att avtalet omförhandlas om omständigheterna ändras och avtal har nu träffats om att säga upp avtalet tre år tidigt. Tåg i Bergslagen planerar att lämna anbud för ett nytt kontrakt med en annan avtalsmodell.