Trafikverket slutför utbyggnaden av Västkustbanan

Trafikverket slutför utbyggnaden av Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Foto: Trafiverket

Under hösten påverkas tågtrafiken mellan Förslöv och Maria i Helsingborg när Trafikverkets fortsätter arbetet med att bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Tågtrafiken ersätts med bussar.

Är 2020 startade den tre år långa utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria. Detta är en av  de återstående sträckorna för att kunna slutföra utbyggnaden av Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Trafikverket behöver periodvis stänga av tågtrafiken på sträckan för att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert.