Omfattande järnvägsupprustning i Boråsområdet

Trafikverket installerar signalsäkerhetssystem för fjärrstyrning. Foto: Trafikverket

Just nu pågår en omfattande järnvägsupprustning i Boråsområdet. På sträckan Herrljunga-Borås byter Trafikverket spår, växlar och installerar ett signalsäkerhetssystem för fjärrstyrning.

Samtidigt genomförs åtgärder för att höja säkerheten i de plankorsningar som finns längs med sträckan. Upprustningen syftar till att ge en robustare och tillförlitligare järnväg.

Under tiden som arbetet med spårbytet och fjärrstyrningen pågår påverkas en del järnvägsövergångar, då flera stora maskiner såsom spårbytesmaskinen behöver kunna ta sig fram. Därför stängs tillfälligt vägar i anslutning till järnvägsövergångarna under arbetets gång.

– Vi arbetar för att påverka vägtrafiken så lite som möjligt och vi har planerat vilka tider vi kommer att stänga av olika vägar. Ibland dyker det dock upp oförutsedda händelser, det är en gammal järnväg med omständigheter som försvårar arbetet. Därför kan tiderna komma att ändras med kort varsel, säger Håkan Gustavsson, projektledare på Trafikverket.

Arbetet pågår dygnet runt och kan innebära störningar nattetid.