Vossloh tar omfattande ramavtal med Bane NOR

Østfoldbanen bjuder på en fantastisk utsikt över Oslofjorden, men banans placering i brant sluttning skapar också utmaningar vid spårarbeten. Foto: Vossloh

Vossloh Nordic Switch Systems har vunnit ett omfattande ramavtal med Bane NOR, den statliga infrastrukturförvaltaren i Norge. Leveranserna startar redan under tredje kvartalet 2021. Kontraktet har en initial löptid på två år och inkluderar förlängningsoptioner för ytterligare sex år, som längst till 2029. Ordervolymen beräknas till mer än 80 miljoner euro för hela kontraktstiden.

– Ramavtalet har väldigt hårda hållbarhetskriterier och vi är därför mycket glada att vi kunde övertyga Bane NOR också inom detta område och framgångsrikt fortsätta vår långa affärsrelation, säger Bertrand Gryspeert, vd för Vossloh Nordic Switch Systems. 

Bane NOR förvaltar det totalt 4 200 kilometer långa järnvägsnätet i Norge och avtalet med Vossloh omfattar främst leverans av spårväxlar för konventionella järnvägslinjer, samt utveckling av ett nytt sortiment för linjer med högre axellaster. 

– Ramavtalet understryker vår starka marknadsposition i Nordeuropa och det nära samarbetet med Bane NOR öppnar också för ytterligare tillväxtpotential hos oss, säger Bertrand Gryspeert.

Under de kommande åren planeras betydande investeringar för digitalisering och databaserad övervakning av det norska järnvägsnätet. 

– Med vår systemiska förståelse för järnvägen och en unik produkt- och serviceportfölj är vi den perfekta partnern när det gäller tillståndsbaserat preventivt och prediktivt underhåll, säger Bertrand Gryspeert.

I avtalet ingår även leverans av prefabricerade spårväxelmoduler på speciella växeltransportvagnar. Dessa kommer att levereras just-in-time från Vosslohs fabriker. Avtalet omfattar dessutom ett omfattande utbud av reservdelar för alla befintliga spårväxlar i det norska järnvägsnätet.